PRETRAŽITE NAŠA VOZILA


Dugoročni najam

Business paket

Business paket se odnosi na dugoročne najmove i namjenjen je kompanijama.

U cijenu business paketa je uključeno sljedeće:
- Kasko osiguranje (bez franšize) u toku trajanja najma
- Obavezno osiguranje od auto-odgovornosti (AO), uključujući putničko osiguranje (1+4) za period najma
- Troškove registracije vozila
- Godišnju taksu na motorna vozila
- Redovan servis vozila
- Sezonska zamjena guma (zimske i ljetne gume)
- Redovna kontrola tehničke ispravnosti vozila
- Pravo na zamjensko vozilo iz iste klase u slučaju kvara ili servisiranja vozila
- Stručnu tehničku pomoć
- U slučaju kvara na vozilu naša dežurna služba (radi od 0 do 24 sata svaki dan) dostavlja Vam zamjensko vozilo u najkraćem vremenskom roku
- Za cjelokupnu uslugu dobijate jedan mjesečni račun koji Vam ide u troškove

Kod business paketa imate sljedeće prednosti:
- Mogućnost odabira vozila za Vas određene marke i tipe vozila
- Mogućnost brendiranja vozila
- Popusti kod dodatnih kratkoročnih najmova ili usluga korištenja vozača i sličnih usluga
- Dodatne popuste na veći broj iznajmljenih vozila

Za sva dodatna pitanja molimo Vas da kontaktirate na: 066 805-901 Emir Delalić Prodajni savjetnik.

 

Povlastice
Vojna (od 70% naviše)

- kopija lične na koga glasi povlastica
- nalaz i mišljenje
- drugostupanjsko rješenje
- potvrda da se vodi kao RVI (ratni vojni invalid)
- potvrda ili izjava iz MUP-a da zadnjih 5 (pet) godina nije uvozio vozilo na istu povlasticu
Ovjerene kopije ili originali.

 
Civilna (od 80% naviše)


- kopija lične na koga glasi povlastica
- nalaz i mišljenje
- potvrda iz MUP-a da zadnjih 5 (pet) godina nije uvozio vozilo na istu povlasticu
Ovjerene kopije ili originali.

Odnosi se na vozila u dolasku ili po narudžbi

Business package

Business package is related to long-term leases and is intended for companies.

The price Business Package includes the following:
- Comprehensive insurance (excluding franchises) during the term of the lease
- Mandatory insurance auto-liability (TPL), including travel insurance (1+4) for the period of the lease
- The cost of vehicle registration
- An annual tax on motor vehicles
- Regular service vehicles
- Seasonal replacement tires (winter and summer tires)
- Regular control of roadworthiness
- The right to substitute a vehicle of the same class in the event of malfunction or maintenance of vehicles
- Expert technical assistance
- In case of malfunction of the vehicle it is our duty (for 0-24 hours every day) delivered to you as soon as a replacement vehicle
- For the entire service will receive one monthly bill that goes to your expenses

Business packages have the following advantages:
- The possibility of choosing vehicle for you particular brand and vehicle type
- Discounts for additional short-term leases or service of drivers and similar services
- Additional discounts on a number of leased vehicles

For more information please contakt: 066 805-901 Emir Delalić Sales advisor.

 

POSLEDNJE IZ PONUDE

POPULARNI PROIZVOĐAČI: